• شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در حرم امام رضا(ع)

    تشریح صفت «رضا» از منظر دینی

    یک کارشناس مذهبی گفت: حضرت ثامن الحجج (ع)، واسطه صفت رضا بین خدا و خلق است و دوستدار امام رضا نیز باید به گونه‌ای زندگی کند که همه از اخلاق، رفتار و کردار او راضی باشند و مایه افتخار امامش باشد.

تاپ سه دین و اندیشه