• جلال‌الدین محمد اکبر

    اکبرشاه، پادشاه صلح کل

    صلح کل در دوره‌ای توسط اکبر- پادشاه دهلی- به رویکرد رسمی دولت هندوستان تبدیل شد که در اروپا کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها به جان هم و از سویی دیگر هر دو به جان یهودی‌ها افتاده بودند.

تاپ سه فرهنگ عمومی