• ششمین نمایشگاه ایران نوشت

    یک رویداد فرهنگی دیگر تحت تاثیر گران شدن ارز

    نمایشگاه ایران‌نوشت در حالی ششمین دوره خود را برگزار می‌کند که تولیدکنندگان و فروشندگان نوشت‌افزار نیز مانند بسیاری از فعالان اقتصادی حوزه‌های دیگر تحت تاثیر گران شدن ارز هستند. تولیدکنندگانی که بعد از سال‌ها فعالیت فقط توانستند ۳۰ درصد از سهم بازار نوشت‌افزار کشورمان را به خودشان اختصاص دهند.

تاپ سه فرهنگ عمومی