• مصاحبه با سه آزاده قم

    از خیال مصاحبه در تهران تا یک اعتراف

    استقامت مردم در هشت سال دفاع مقدس، صدامی را که خیال مصاحبه در تهران طی یک هفته در سر می‌پروراند، مجبور کرد در نهایت با اظهار جمله‌ "و لقد تحققت کل ما ارتموه" به شکست خود و تحقق کلیه‌ خواسته‌های جمهوری اسلامی اعتراف کند.

تاپ سه فرهنگ حماسه