• تلفن همراه

    جایگزینی مکالمات نامحدود با تخفیف‌دارها

    بسته‌های مکالمه نامحدود که در برهه‌ای با استقبال کاربران مواجه شده بود، در حالی به دستور رگولاتوری به دلیل کاهش کیفیت شبکه حذف شدند که اکنون جای خود را به مکالمه‌های تخفیف‌دار داده است.

تاپ سه ارتباطات و فناوری اطلاعات