• زنبیل

    چرخ خیاطی یا خیاط حرفه‌ای؟

    چرخ خیاطی اولین بار توسط مظفرالدین شاه وارد ایران شد و در ابتدا تنها برای دوخت لباس درباریان و خود پادشاه استفاده می‌شد. اما کم‌کم این وسیله خانگی بسیار کارآمد وارد زندگی مردم کوچه و بازار شد و کار به جایی رسید که چرخ خیاطی به یکی از ارکان اصلی جهیزیه تبدیل شد.

تاپ سه بازار