• همایش مشترک سفرای جمهوری اسلامی با فعالان بخش خصوصی با حضور ظریف

    ظریف: دوباره هرگز!

    وزیر خارجه کشورمان با اشاره به کودتای 28 مرداد 1332و نقش آمریکا در آن خاطرنشان کرد: اکنون نیز «گروه اقدام» آن کشور از طریق فشار، دروغ‌پردازی و عوام‌فریبی آرزوی تکرار همان سناریو را در سر می‌پروراند، دوباره هرگز!

تاپ سه سیاسی