• اردوغان

    اردوغان: با هیچکس شوخی نداریم!

    رییس جمهور ترکیه اعلام کرد: کسانیکه رفتارهای خصومت آمیز دارند و استقلال کشورمان را تهدید می‌کنند زیر پا له خواهیم کرد، در این باره با هیچ کس شوخی نداریم.

تاپ سه آسیا،خاورمیانه