• هند و پاکستان

    پاکستان خطاب به هند: مذاکره بهترین راه حل است

    پاکستان در واکنش به بیانیه فرمانده ارتش هند اظهار کرد، با اینکه ارتش پاکستان برای واکنش به هرگونه حادثه ناگوار آمادگی کامل دارد، گفت‌وگو را بهترین روش برای صلح میان دو کشور می‌داند.

تاپ سه آسیا،خاورمیانه