• image.png

    ژئوپلیتیک خاورمیانه از منظر «فرید زکریا»

    «دلایل متعددی برای خوشبین بودن نسبت به زمان حاضر وجود دارد. تقریباً در همه جای دنیا اقتصاد رو به رشد و جنگ، فقر و بیماری در حال کاهش است. البته در این میان خاورمیانه‌ای هم وجود دارد.»

تاپ سه گزارش و تحلیل